Hər hansı bir sualınız üçün bizimlə əlaqə saxlayın

[email protected]

MİSSİYAMIZ

"MSDIS Holding"in əsas missiyası investisiya yatırdığı sahələrdə güclü strateji ortaqları ilə birlikdə uzunmüddətli inkişafa və böyük nəticələrə nail olmaq, keyfiyyətli məhsul və xidmət istehsal etmək, insan resurslarından səmərəli istifadə etmək, əməkdaşların peşə bacarıqlarını, maddi və sosial rifahını yüksəltməkdir.

"MSDIS Holding"in əsas tezisi "İnsan dəyər üçün, dəyər insan üçün"dür!

BAXIŞIMIZ

"MSDIS Holding" qloballaşan və müasirləşən dünyanın bir parçası olan Azərbaycan iqtisasiyyatına və cəmiyyətinə investisiyası və məsuliyyətli korporativ vətəndaş kimliyi ilə töhfə vermək niyyətindədir.

"MSDIS Holding" ölkəmizdəki elmi-texniki tərəqqinin bir parçası olmağı, yeni inkişaf meyarları yaratmağı, bəşəri dəyərlərə, sosial və ekoloji məsələlərə məsuliyyətli yanaşmağı, fərqli və yenilikçi düşüncəyə dəyər verməyi özünə borc bilir.